Psychoterapia

Psychoterapia jest metodą leczenia różnorodnych zaburzeń psychicznych i problemów emocjonalnych – w tym nerwic, czyli zaburzeń lękowych, oraz zaburzeń osobowości. Jej głównym celem jest zmniejszenie subiektywnego cierpienia pacjenta i polepszenie jakości Jego życia, w tym relacji międzyludzkich. Zmianie podlegają takie obszary funkcjonowania jak poczucie własnej wartości, poziom przeżywanego smutku, lęku i wstydu, zwiększa się umiejętność adaptacyjnego, elastycznego reagowania na pojawiające się w życiu wydarzenia i przeżycia. Można to osiągnąć dzięki wnikliwej analizie nieświadomych aspektów funkcjonowania psychicznego, która odbywa się w intymnej relacji terapeutycznej opartej na zaufaniu i jasnych zasadach współpracy. Niemożliwe jest wypracowanie takiej relacji, a przez to osiągnięcie zamierzonych celów w ciągu kilku spotkań. Psychoterapia jest więc procesem leczenia, polegającym na regularnych spotkaniach przez dłuższy czas, w trakcie których analizie (rozmowie) podlega zarówno funkcjonowanie pacjenta w życiu prywatnym i zawodowym, jego wspomnienia, sposób ich przeżywania i ich wpływ na rzeczywistość wewnętrzną, jak również aktualny stan i dynamika zmian zachodzących w relacji terapeutycznej między pacjentem a terapeutą.